Prevádzkový poriadok

VIGEO LOUNGE – B & B – COFFEE  (prevádzka je v kategórii ubytovanie v súkromí)


Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budova o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
Názov zariadenia: VIGEO LOUNGE – B & B – COFFEE ( ďalej len prevádzka)
Adresa: Školská 342/111, 972 01 Bojnice
Prevádzkovateľ: VIGEO TT s.r.o., Školská 342/111, 972 01 Bojnice
IČO: 52353630
DIČ: 2121017822    
Tel.: 0911 088 998  Stanka Svitok
Zodpovedný vedúci: Stanislava Svitok 
bojnice@vigeo.sk, 0911 088 988

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Budova je umiestená v okrajovej časti kúpeľného mesta Bojnice. Objekt bude slúžiť na ubytovanie turistov, návštevníkov mesta a pod. Pred budovou je parkovisko pre 3 osobné autá. Na 1.PP sú vybudované ubytovacie jednotky s kapacitou 1-2 osoby. K dispozícii sú 4 ubytovacie jednotky, v ktorých sa nachádza 7 stálych lôžok a 2 prístelky pre dieťa do 3rokov. Je možné poskytnúť 1prístelku pre dospelú osobu.

Ubytovacie jednotky sú riešené nasledovne:
Číslo Izby:
Č.1- izba, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc), 2 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička
Č.2- izba, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc), 2 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička
Č.3- apartmán, jedna 2 posteľová izba, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička +  izba 1 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita  jedna osoba (možná prísteľka) , zabudovaná minichladnička (spoločné zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc - vstup zo spoločnej predsiene)
Každá izba je vybavená stolom, stoličkou, vstavanou skriňou s ramienkami, zásuvkami, vstavanou mini chladničkou, nočné lampy sú pri každom lôžku, nočný stolík ku každému lôžku, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, posteľná súprava ( vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta) Prevádzka je vybavená automatickou pračkou a sušičkou.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnostia ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané. V dobe od 22.00do 06.00 je nočný kľud. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky. Je zakázané: používanie vlastných elektrických spotrebičov. Svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom. Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí. Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách. Vodiť do priestorov prevádzky akékoľvek domáce zvieratá. Lekárnička prvej pomoci je uložená na prízemí pri priestore recepcie.Obsah lekárničky:gáza hydrofilná skladaná sterilná 7, 5 cm x 7, 5 cm - 2 ks obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks náplasť hladká 1, 25 cm x 2 m - 1 ks dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks očné kvapky - 1 ks nožnice nehrdzavejúce - 1 ks pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks rukavice gumové jednorazové - 1 pár zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks teplomer (odporúčaný) - 1 ks. Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením,zanechať poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien,odstavenie vody a uzamknutie izby, odovzdať kľuč  na recepcií. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.
Budova je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia,elektrina, plyn) Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešene vlastnou plynovou kotolňou.
Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny Na 1PP sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň.Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutočnia podľa potreby, najmenej však raz za 7 dni a vždy pri zmene ubytovaných. Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje spoločnosť sama. Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
Upratovanie izieb sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hosti. Upratovanie chodieb a spoločných priestorov sa vykonáva raz denne. Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva raz denne. Najmenej raz za štvrťrok  sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojene s umytím okien, dverí, svetiel,  vyprášením matracov, umytím vykurovacích telies. Upratovacia komora sa nachádza na prízemí a je vybavená výlevkou. Upratovanie zabezpečujú zamestnanci Vigea. Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby  (minimálne 1-krát za 2 roky.
Najčastejšie používané prostriedky:
a) Čistiace- Jar, Cilit bank, Cif, Pronto, W5 univerzálny čistič
b) Dezinfekčné- Savo- na báze chlóru, Domestos,  Bref
Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej (2 krát ročné). Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia. Tuhý odpad sa skladuje v izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavené vrecom. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní izieb. Vrece sa vymení a starý aj s odpadom sa odkladá na určené miesto do zberných nádob.Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečené prostredníctvom Technických služieb mesta Bojnice vykonáva externá firma (2 krát týždenne).Dezinfekcia odpadových nádob (Savo na báze chlóru)
Prevádzkový poriadok vypracovala: Stanislava Svitok 26.6. 2019